Poskytujeme

Uvědomujeme si svou odpovědnost
vůči našim klientům i společnosti

Pojištění odpovědnosti

Při poskytování a zajišťování služeb v oblasti znalecké činnosti přísně dbáme na svědomitě odvedenou práci a dodržení profesionálního přístupu. Na všech našich projektech se podílí tým znalců, kteří zaručují maximální odbornost a nezávislou kontrolu. Uvědomujeme si však také, že i přes veškerá opatření může klientovi vzniknout škoda. Jistota a bezpečí našich klientů je pro nás na prvním místě, a to za všech okolností. Ceníme si jejich důvěry, a pro tyto případy jsme uzavřeli nadstandardní pojištění odpovědnosti s pojistným plněním až do výše 100 miliónů Kč. 

Členství

Znalecká kancelář Dr. Ludvíka je členem Klastru Chytrý Plzeňský kraj. Jedná se o dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se společně usilují o rozvoj tohoto regionu, o zvýšení bezpečnosti jeho obyvatel, zvýšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb, zlepšení životního prostředí apod. Naším posláním je v rámci tohoto členství přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje na základě propojení veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci.

Ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR podporujeme výzkum vývoje a inovací. Jsme mj. členem Rady programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta. Jeho cílem je propojení výzkumné a vývojové činnosti akademické sféry se sférou hospodářskou a zapojení studentů a mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k aplikaci výsledků v praxi.

Jsme také členy mnoha dalších profesních sdružení, jako je například Hospodářská komora Praha 1 nebo Komora pověřenců pro ochranu osobních údajů.

Sponzoring

Nejen v pracovním životě, ale i v tom osobním věříme, že podporovat dobré věci a být si vědom své společenské odpovědnosti patří k nezbytným předpokladům zdravé a aktivní společnosti.

Rozhodli jsme se proto sponzorovat pražský sportovní klub Kotlářka, který se zaměřuje na výchovu mládeže a vede děti ke sportovním aktivitám a smysluplnému trávení volného času. 

sponzoring
sponzoring